Package

2 weeks Business Package

Destination : 2 weeks Business Package
Price : NRP. 5,99,000 - 7,99,000
आफ्नो विदेश बिजनेस यात्रा अब अझ फाइदाजनक बनाउनुहोस!
thevideshyatra.com को २ हफ्ते बिजनेस यात्रा प्याकेज बूक गर्नुहोस र ढुक्क हुनुहोस्! अग्रीम बूकिङ का लागी सम्पर्क नम्बर: ०१-४२३९६०७, ९५८१०८१६४५ मोबाईल नम्बर: ९८०२००७८१०, ९८०२०१०२४९
Japan : NPR 599000*
USA | Canada : NPR 799000*
Australia | Europe : NPR 699000*
थप जानकारीका लागी :
The Videshyatra.com
C/O ST Pvt Ltd
City Center, Kamal Pokhari, Kathmandu

Kamal Pokhari : 01-4011811, 01- 4011812,9802010249 TRAVEL EASY, TRAVEL HAPPY!
कुनै पनि देशमा पारिवारिक, बिजनेस्, ट्राभेल परामर्श चाहिएमा हामिलाई सम्झनुहोस ।
*Terms and Conditions Apply
INCLUDES:
  • Travel Plan
  • Visa Guideline and Support (Multiple Entry)
  • Accommodation
  • Required Insurance
  • Participation and meeting
  • Field Visits
  • Service Fee Only